Sách chứng khoán

Học vấn thời đại

Tháng 9 sẽ chạy thử hệ thống thanh toán chứng khoán phái sinh.

      Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – được chọn làm ngân hàng thanh toán chứng khoán phái sinh – và nhà thầu FPT hoàn thành tài liệu đặc tả về giao thức điện tín kết nối giữa hệ thống bù trừRead more about Tháng 9 sẽ chạy thử hệ thống thanh toán chứng khoán phái sinh.[…]